Daily Archives: 2020-08-03

3/2019. számú iránymutatás a személyes adatok videoeszközökkel történő kezeléséről

Az Európai Adatvédelmi Testülettekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmérőlés az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 70. cikke (1) bekezdésének e) pontjára, tekintettel az EGT-megállapodásra és különösen annak az…
Tovább

2018. MÁJUS 25-E CSAK A GDPR MEGFELELÉS KEZDETE VOLT

A GDPR életbe lépésének dátuma komoly mérföldkövet jelentett, hiszen ettől az időponttól szinte minden vállalatnak új, a korábbiaknál szigorúbb és átfogóbb feltételeknek kell megfelelnie a személyes adatok kezelése és tárolása tekintetében. Az azóta eltelt időszakban tapasztalataink szerint nem csökkent kifejezetten a GDPR megfelelést övező bizonytalanság, az adatkezeléssel kapcsolatos nyitott kérdések száma, így a cégek jelentős…
Tovább