3/2019. számú iránymutatás a személyes adatok videoeszközökkel történő kezeléséről

Az Európai Adatvédelmi Testület
tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,

2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 70. cikke (1) bekezdésének e) pontjára, tekintettel az EGT-megállapodásra és különösen annak az EGT Vegyes Bizottság 2018. július 6-i 154/2018 határozatával módosított XI. mellékletére és 37. jegyzőkönyvére, tekintettel eljárási szabályzatának 12. és 22. cikkére,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ IRÁNYMUTATÁST

BEVEZETÉS

 1. A videoeszközök gyakori használata befolyásolja a polgárok viselkedését. Az ilyen eszközök
  nagymértékű használata az egyének életének számos területén még inkább arra sarkallja az egyéneket,
  hogy elkerüljék az esetlegesen rendellenesnek tekinthető viselkedéseket. Ezek a technológiák
  ténylegesen korlátozhatják az névtelen módon történő mozgásnak és a szolgáltatások név nélküli
  igénybevételének lehetőségeit, általában korlátozzák az észrevétlenség megőrzésének lehetőségét.
  Ennek jelentős adatvédelmi vonzatai vannak.
 2. Az egyéneket talán nem zavarja például a meghatározott biztonsági célra kiépített videokamerás
  megfigyelés, ugyanakkor garanciákat kell nyújtani a teljesen eltérő és – az érintett számára – előre nem
  várt céllal (például marketing, munkavállalói teljesítményfigyelés stb. céljából) való visszaélés
  elkerülése érdekében. Ráadásul számos eszköz már a rögzített képek felhasználására és a
  hagyományos kamerák okoskamerává alakítására szolgál. A videotechnológiával előállított
  adatmennyiség, valamint az említett eszközök és technikák együttesen növelik a másodlagos
  felhasználás (függetlenül attól, hogy kapcsolódik-e a rendszer eredeti rendeltetéséhez), sőt, akár
  visszaélés kockázatát. Az általános adatvédelmi rendeletben (5. cikk) megfogalmazott alapelveket
  mindig gondosan figyelembe kell venni a videokamerás megfigyelés során.
 3. A videokamerás megfigyelőrendszerek sok szempontból megváltoztatják azt, hogy a magánszektorban
  és a közszférában dolgozó szakemberek magán- vagy közterületeken hogyan viselkednek egyebek
  mellett a biztonság fokozása, közönségelemzés készítése és személyre szabott reklámok megjelenítése
  céljából. A videokamerás megfigyelés az intelligens videoelemzés folyamatos alkalmazása révén már
  kiemelkedően eredményes. Ezek a technikák lehetnek magánszférára nagyobb behatással, (például
  összetett biometrikus technológiák), vagy magánszférára kevesebb behatással járóak is (például
  egyszerű számoló algoritmusok). A névtelenség megőrzése és a magánélet védelme általában véve
  egyre nehezebb. Az egyes helyzetek különböző adatvédelmi kérdéseket vethetnek fel,

A jelen véleményben a „tagállamokra” történő bármely hivatkozást „EGT-tagállamokra” történő hivatkozásként kell érteni.
Elfogadva következésképpen az egyik vagy másik ilyen technológia használata esetén is eltérő jellegű jogi elemzésre lesz szükség.

 1. A magánélet védelme mellett e készülékek esetleges üzemzavara és az abból eredő torzítás is
  kockázatokat vet fel. A kutatók szerint az arcazonosításra, -felismerésre vagy -elemzésre szolgáló
  szoftverek az azonosítandó személy életkorától, nemétől és etnikai hovatartozásától függően eltérően
  működnek. Az algoritmusok különböző demográfiai jellemzők alapján működnek, így az
  arcfelismerésben előforduló torzítás megerősítheti a társadalmi előítéleteket. Az adatkezelőknek ezért
  gondoskodniuk kell a videokamerás megfigyelésen alapuló biometrikus adatkezelés
  helyénvalóságának és a hozzá kapcsolódó garanciák elégséges voltának rendszeres értékeléséről is.
 2. Alapértelmezés szerint nincs szükség videokamerás megfigyelésre, amikor a mögöttes cél más
  eszközökkel is elérhető. Ellenkező esetben felmerül a veszélye annak, hogy megváltoznak a kulturális
  normák, ami a magánélet hiányának mint alapállapotnak az elfogadásához vezethet.
 3. Ezen iránymutatás célja, hogy útmutatással szolgáljon azzal kapcsolatosan, hogyan kell alkalmazni az
  általános adatvédelmi rendeletet a személyes adatok videoeszközökkel történő kezelésével
  összefüggésben. Az itt bemutatott példák nem kimerítő jellegűek, az általános okfejtés az összes
  lehetséges felhasználási területen alkalmazható.

Forrás: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices_hu.pdf

Comments are closed.