Tag Archives: gdpr

3/2019. számú iránymutatás a személyes adatok videoeszközökkel történő kezeléséről

Az Európai Adatvédelmi Testülettekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmérőlés az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 70. cikke (1) bekezdésének e) pontjára, tekintettel az EGT-megállapodásra és különösen annak az…
Tovább

2018. MÁJUS 25-E CSAK A GDPR MEGFELELÉS KEZDETE VOLT

A GDPR életbe lépésének dátuma komoly mérföldkövet jelentett, hiszen ettől az időponttól szinte minden vállalatnak új, a korábbiaknál szigorúbb és átfogóbb feltételeknek kell megfelelnie a személyes adatok kezelése és tárolása tekintetében. Az azóta eltelt időszakban tapasztalataink szerint nem csökkent kifejezetten a GDPR megfelelést övező bizonytalanság, az adatkezeléssel kapcsolatos nyitott kérdések száma, így a cégek jelentős…
Tovább

Mindenki a GDPR-ról beszél

Mindenki a GDPR-ról beszél. Mi ez? A GDPR röviden az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete, más néven általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation). A téma azért tart számot nagy közérdeklődésre, mert mindeddig a személyes adatok kezeléséről csak európai uniós irányelv…
Tovább

A NAIH állásfoglalásai a GDPR alapján: az adatvédelmi tisztviselő

A NAIH állásfoglalásai a GDPR alapján: az adatvédelmi tisztviselő A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elkezdte publikálni az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) alapján kiadott állásfoglalásait. Első körben alapvetően az adatvédelmi tisztviselőt érintő kérdésekkel foglalkozott a Hatóság. Az adatvédelmi tisztviselő (DPO) jogállásával, feladatköreivel kapcsolatban korábban a 29-es Cikk szerinti Munkacsoport (WP 29) is adott…
Tovább