Mi a GDPR?

A GDPR röviden

A GDPR (General Data Protection Regulation) egy egységes szabályrendszer az Unióban működő valamennyi cégre, amely személyes adatokat gyűjt, tárol illetve dolgoz fel. A követelményrendszer nagyon komplex, így minden vállalkozásnak szükséges megértenie a felkészülés lépéseit, hiszen a nem teljesítés következtében akár 20 millió eurós bírság is kiszabható.

A közelgő szabályozás fokozottabb felügyeletet biztosít az EU-s állampolgároknak a saját személyes adataikra vonatkozólag, a vállalkozások számára pedig egységes versenyfeltételeket teremt.

A rendelet szerint minden vállalat köteles megvédeni azon személyek jogait, akik megadják önnek adataikat, és ezen rendelet alapján pénzügyi felelősséggel is tartoznak értük.

Bővebben

Mindenki a GDPR-ról beszél. Mi ez?

A GDPR röviden az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete, más néven általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation). A téma azért tart számot nagy közérdeklődésre, mert mindeddig a személyes adatok kezeléséről csak európai uniós irányelv szólt, azt pedig a tagállamok maguk – sokszor eltérő módon –, ültették át. Mostantól fogva ez változni fog, mivel a GDPR közvetlen hatállyal rendelkezik, minden tagállamban kötelezően alkalmazandó. Ennél fogva minden tagállamban ez a rendelet lesz a legfontosabb szabályanyag a személyes adatok kezelése és védelme tekintetében, attól eltérni csak akkor lehet, ha azt maga a GDPR megengedi.

A GDPR kire vonatkozik és mikortól?

Az adatkezelés magában foglal szinte minden, a személyes adatokon végzett cselekményt, így azok felvételét, gyűjtését, tárolását, különböző célokra történő felhasználását, továbbítását, módosítását, hogy csak néhány adatkezelési műveletet említsünk. Az ezt végző személy az Adatkezelő. Az, aki az adatkezelő megbízásából és nevében személyes adatokkal dolgozik, az Adatfeldolgozó. A fontos különbség az, hogy míg az adatkezelő meghatározza az adatkezelés célját is, azaz dönt az adatok sorsáról, addig az adatfeldolgozó csak az adatkezelő utasításai alapján végez – jellemzően technikai – műveleteket az adatokon (pl. webtárhely szolgáltatója).

Európai Uniós rendelet lévén a GDPR az EU-hoz valamilyen oknál fogva kapcsolódó adatkezelésekre állapít meg rendelkezéseket. Így alkalmazni kell a GDPR-t, ha Ön, vagy a vállalkozása/cége tevékenységét az Unió területén fejti ki, és az adatkezelés e tevékenységével összefüggésben valósul meg. Ugyanakkor a GDPR továbbmegy ennél: alkalmazandó ugyanis azokra az adatkezelésekre, adatfeldolgozási műveletekre is, amelyeket az Unióban tevékenységi hellyel nem rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó végez, ám áruknak vagy szolgáltatásoknak az Unióban tartózkodó érintettek számára történő nyújtásához kapcsolódnak, vagy az érintettek Unió területén belül tanúsított viselkedésének megfigyeléséhez kapcsolódnak.

Mikortól kell mindezt alkalmazni?

A rendeletet 2018. május 25-től kell alkalmazni.

Társaságunk vállalja cégek vállalkozások adatvédelmi szabályzatainak elkészítését.
Ha minket választ, nem kell keresnie jogászt, vagy más biztonsági szakembert, mivel mi biztosítani tudjuk mindkét terület tudását és tapasztalatát az Ön szervezete számára.
Kollégáink komplex és minden területre kiterjedő szolgáltatást nyújtanak a személyes adatok védelme területén.

Vegye fel velünk a kapcsolatot és kérje ajánlatunkat!

GDPR hírek

Összegyűjtöttük és folyamatosan friss információkat biztosítunk a GDPR-el kapcsolatos rendeletek és a Magyarországon hatályos törvénnyel és azok módosításaival kapcsolatban.